Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Hłubik

W tebi spočatk je

a rozkćěw zeleneho byća

kaž w najmjeńšej róžičce.

Bjez hłubika njej’ ani chcyća,

so njenam’katej łopješce.

We hłubiku so spočatk z kóncom škrěje

do stołpa hordozneho staća.

Byrnjež wětřik bóle wěje –

hdźež hłubik je, je daletraća.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament