Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Před spjacej róžu

Kak hinak fałdowana tola sy, Róža

hač kóžda druha!

Nutřkownej hubje w kóždym wokomiku

wjetšej hač wonkownej mikawčkatej,

jazyčk wjetši hač huba – tak

wćipny z njeje

hlada ći stajnje.

Njebě to hižo twój posledni bjezspanc

ći prajił, zo sy ty

mjeznohi rjeńša hač druhe

mjezwoči?

Róža!

Ty přespiš swój čas

a mój tež.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament