Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Ja sym za wšě lochke spinki

Ja će, luba holca, bych

z jandźelemi přirunał

a tež kóždy srěni hrěch

zwólniwy bych přijimał,

hdy by’ tamne serafimki

swjate rynki njeměli

a te małe cherubimki

pócćiwe tak njebyli.

 

Ja sym za wšě lochke spinki,

za nadra kaž hłójčki sornow,

za wšěch zdychow wrótne zynki,

za zela najhóršich žonow.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament