Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Som za Marku kupił karpu

Ja som karpu w Picnju kupił.

Tu som ja na Jura dupił.

Juro w našej wani plějo.

Tśi dny jano hyšći změjo.

 

Potom buźo woparjony,

k tomu hyšći wopjacony.

Z butru jogo bźomy šlapaś.

Ja bdu pśi tom Marku łapaś.

 

Wot tog casa ak ta karpa,

w wani seda teke Marka.

Rad se wona z rybu kupa,

ak by była tšošku głupa.

 

Ja jej gronim: “Dosć něnt, wen!”

Marka pak se smjejo pen.

“Och, ten Juro, ten ma wocy!

Z wogonom mě mocnje tłocy“,

 

wona měni a mě starcy,

pśi tom hyšći něco barcy.

“Z nim bdu něnt se pśecej pancaś,

pod wodu z nim pitśku rampaś.

 

Lubjej z rybu du do wany,

ako z tobu znjasć te pany.”

Pocakaj, ty luba Marka,

ned bźoš glědaś ak ta starka:

 

Na silwester ja riwalju

w panweji na popjeł spalju.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament