Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Temporalna wjazawka

Hdyž prěni wukřik w jaskrawym swětle płuca zaswěći,

Hdyž kóčka před přismalacej wobruču sej swoje šansy wuwědomi,

Hdyž kulka ze Smitha a Wessona synapsy mjez mozami roztřěska,

 

Hdyž jenička kročel lawinu wottorhnje a žiwjenja pohrjeba,

Hdyž pruwowanske prašenje zmysł wuknjenja ad absurdum wjedźe,

Hdyž pohlad do luboznych woči runja medusy wěčnje puta,

Hdyž stłóčenje na zahibak posměwk a sylzu skamjentni,

 

Hdyž kop do wrotow hurra abo płač a křipjenje zubow zawostaji,

 

Hdyž proste Ně pak rjap ći skrući pak rewoluciju zrodźi,

Hdyž so w ekstatiskich wyšinach škit z gumija njejapcy torhnje,

 

Hdyž kapki na čoło bjezmócneho kazaja, do čoh’ ma wotnětka wěrić,

 

je lědma wokomik zašoł.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament