Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Smorženich

wšo jedne

wšo

jenož nic to

a tola chcych jenož

to jedne

a jednach

kažbrjek to wšo chcyła

do dna jednoho dnja

na tamny

zakusnych sej wone

wóndano woněmich

zo hižo njezywach

smorže

bě mi doskónčnje

a scyła

wšo

wšojedne

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament