Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Mój jazyk we wašich rukach

mrěć će widźach

ležeše přede mnu

na łožo putana

z hadźicami natykana

na mašiny wjazana

 

sykawa płuca tołkaše

pohonjak wutrobu honješe

drohi pjenjez žiwješe

 

ty mrěješe

ale mrěć ći njedachu

lěkowachu podarmo

mozy wjace nochcychu

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament