Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Čłowjekej

Wšowědźacy čłowječe,

płuwaš w poeziji swěta hač do morja hwězdow.

Na zemi widźiš jenož zwěrjata, kiž

pomjenuješ, hódnoćiš, ničiš ...

Tola něhdy tež chceš mloko pić,

z ćopłej wołmu so wobalić.

Tuž waž sej swojich mjeńšich bratrow,

přetož samo ty

na kóncu jenož zwěrjo sy.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament