Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Renga

Hižo mučny wotuću

słyšo wrjeskot motorow.

 

Tam słónco schadźa

w špihelu wulkich domow.

Smy my moderni!

 

Wšitcy čuja strašny zmylk,

tola pjenjez mysl dusy.

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament