Wjelbowančka

Radšo w wjelbiku sedźeć,

hač do wjelba hladać.

 

Serb bjez swojoh wjelbika

je kaž butra bjez chlěba.

 

Štóž přechětře do so kida,

leži bórze spody blida.

 

Pij nož, ale jěs tež k tomu,

strowy žołdk tež trjeba słomu!

 

Serbja pija pomału a dołho,

hdyž sej powědaja něšto nowoh.

 

Hdyž Serb z piwom jazyk taje,

wón naraz wjace rěčow znaje.

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament