Tuta suknja

Ty připadnje pódla mje w tutej sukni

za blidom zjawneje pincy

Ja připadnje swoju ruku na tutu suknju

w naju připadnej rozmołwje

za blidom zjawneje pincy

Ty připadnje swoju kolegmapu

na moju ruku na tutej sukni

Ja kaž připadnje so rozhladuju

po tej zjawnej pincy

Ty kaž připadnje dele hladaš

na moju tajnje rosćacu zapinanosć

Tola zwěsćimoj w naju mjeztym

zaměrnej rozmołwje

zo smój připadnje wobaj za měr

Potom ty w tutej sukni

přede mnu schody horje

z teje zjawneje pincy

- Sće wy připadnje hižo raz

wot delka do cyrkwinskeho zwona hladali

kotrehož pałka čaka na

njedźelske zwonjenje?

Komentary k twórbje

Tule hišće žadyn komentar njepředleži. Što měniš ty k tutej twórbje?

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament