Jězusmarja!

Słónčko swěći, kwětki kćeja,
Serbowki so lubje smjeja.

Hdyž ja mam je w swojim łóžku,
wróćo sćahnu swoju kóžku,

Lubosć wobkrućace słowa,
hdyž so wječor słónco chowa.

Tyknu cympl dosrjedź puže,
włóžna je kaž na wsy łuže.

Ze sćěny Knjez Jězus hlada,
čaka naju Boža hnada.

Hłubšo storkam, bóle škrěči,
tak so płodźa serbske dźěći.

Jara wjeseli so farar,
hdyž so jen wo holcu stara.

Modlitwa so skónči, Hamjeń.
Cycki twjerde su kaž kamjeń.

Zwony hižo kemši zwonja,
jeje pužka hišće wonja.

Prjedy hač du dźěłać z kosu,
ližu jeje rańšu rosu.

Komentary k twórbje

19.12.2013

Annamaria Hadankec

Jako jedna z najpopularnišich twórbow je tuta wobrawdźe z chrobłeho pjera spisana... Mi so lubi!

Swójski komentar zapodać

Tu móžeš swójski komentar k twórbje zapodać. Zo by to woprawdźe bóle komentar hač nastawk był,
je dołhosć na 1.000 značkow wobmjezowana.
Za zapodaće komentara pak dyrbiš přizjewjeny(-a) a zalogowany(-a) być!

nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament