Regina Čornakec

Što tuchwilu činju?
studij cuzych rěčow na hospodarstwo wusměrjeny

Hdźe mje namakaće?
w francoskim Nancy a we wutrobje serbskeje swójby

Čehodla pisam?
pisach ze zrudnosće, tuchwilu pisam z nadźije a tójšto sonow

Tule wozjewjene twórby

» Cuzba «
nowostki
terminy
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
impresum
 
ornament
ornament
ornament
ornament
Literarny konopej - forum serbskich pisacych
ornament
konopej
ornament
ornament
ornament
ornament