Literarny konopej
Nawigaciju pokazać

Dawni rjekojo

Na postamenće kamjentnym

z pozłoćenym lisćom,

kiž steji při haće slěbornym

před wěčnym wopomnišćom,

so pozběhuje postawa

nad nimoducym ludom

a hlada na njón zwysoka

a kiwa jemu z křudom.

 

Tam hor'ka steji samotny

rjek hižo mnohe lěta,

a poddani jom' hołduja

kaž za čas jeho knjejstwa,

z bantami, girlandami

a chwalospěwy wrješćo,

wohnjostroj na swjate dny,

a z ponižnosću pišćo.

 

Tam hor'ka je wón přeco stał,

na wysokej tribunje,

pod baldachinom prědował

wo měrje a wo wójnje.

Z přiměrjenym wotstawkom,

za płotom, balustradu,

so jewił ludej swojemu,

kiž žebrješe wo hnadu.

 

A lud je jemu hołdował,

je wobraz jeho pyšił

z bantami, girlandami,

so skradźu jenož tyšił.

A dźensa takle hołduje

tej kamjentnej figurje.

To leži drje we ludźacej

wotročej naturje.

 

Zaso so bliža swjate dny

z juskom, hołkom, haru.

Najpoddaniši poddany

z elanom, połnej paru

na postamenće kamjentnym

złote lisćo čisći,

zo so w haće slěbornym

tysackrótnje błyšći.

A hdyž so takle frinkoli,

naraz wróblik přileći,

na hłowje rjeka přizemi,

trójce sej zafifoli,

zady něšto wupušći

a wjesele zas wotleći.

 

(Šeršeń 113. schadźowanka, 1987)

nowostki
spisowaceljo
dorost
citanka
erotika
kriminalki
humor
sluchatko
kontakt
skitdatow
impresum
ornament
ornament
ornament
ornament